Moravský kras - tipy na výletMěstys SLOUP
mestys-sloup

Toto malebné městečko tvoří severní bránu do Moravského krasu. Je známo nejen díky Sloupsko-šošůvským jeskyním s bohatou krápníkovou výzdobou a hlubokými propastmi, ale i jako poutní místo. Stovky poutníků ročně navštíví Chrám Panny Marie bolestné, který se nachází přímo na náměstí. Součástí Sloupsko-šošůvských jeskyní je i jeskyně Kůlna, jedno z nejznámějších paleolontologických nalezišť ve střední Evropě.

 

www: http://www.mestyssloup.cz/

Sloupsko-šošůvské jeskyně
slopsko-sosuvske

Jeskyně představují jedny z nejlépe zpřístupnéných krasových jevů ve Střední Evropě. Před vchodem se tyčí 20 m vysoká izolovaná skála zvaná Hřebenáč. Jeskyně tvoří souvislý systém horizontálních chodeb, síní a dómů vyvinutých ve dvou hlavních úrovních nad sebou, sledujících tektonické poruchy a spojených podzemními propastmi hlubokými až 80 m. Celková délka je 4165 m, délka turistické trasy 1 110 m. Již v druhé polovině minulého století se nacházely ve Sloupských jeskyních četné kosterní pozůstatky velkých pleistocénních zvířat, zvláště jeskynních medvědů, jejichž kostry jsou nyní chloubou celé řady evropských muzeí.

 

www: http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/sloupsko-sosuvske-jeskyne/

 

Dům přírody Moravského krasu
dum prirody

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní a venkovní expozicí a 3D kinem. Kromě využití běžných služeb informačního centra se v naší expozici můžete aktivně zapojit do procesu poznávání a objevování. Pro školy, školky a organizované skupiny máme připraveny speciální programy. Věříme, že nevšedním zážitkem vzbudíme váš zájem o Moravský kras a po návštěvě Domu přírody si své výlety do této unikátní a nádherné oblasti ještě více užijete.

 

www: http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/

 

Punkevní jeskyně
punkevky

Punkevní jeskyně představují výtokové jeskyně podzemní řeky Punkvy, která svými zdrojnicemi zasahuje až do ponorových oblastí u Sloupu a Holštejna. Tvoří dvě rovnoběžné větve vybíhající z propasti Macochy. Severní větev reprezentovaná suchou částí Punkevních jeskyní tvoří několik dómů a chodeb navzájem oddělených sifony. Do této části byla proražena štola, nynější vstupní prostora do Punkevních jeskyní. Touto štolou začíná návštěvní okruh dlouhý asi 1400 metrů probíhající dómy, sifony a síněmi s bohatou krápníkovou výzdobou. Turistická trasa vede až na dno 138,4m hluboké propasti Macochy. Ze dna Macochy pokračuje turistická cesta uměle rozšířenou Povodňovou chodbou k podzemnímu řečišti Punkvy. Na něm prožívají návštěvníci atraktivní plavbu na člunech v délce asi 400 m. Masarykovým dómem vrcholí prohlídka podzemních krás Macochy a Punkevních jeskyní. Odtud odvážejí čluny návštěvníky a po krátké cestě doplouvají do přístaviště v Pustém žlebu nedaleko vchodu do zpřístupněných systémů Punkevních jeskyní.

 

www: http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/punkevni-jeskyne/

Propast Macocha
macocha Světoznámá 138,4 m hluboká propast, která vznikla zřícením klenby původního obrovkého dómu naskýtá úchvatný pohled jak z můstků v horní části, tak ze dna, kde ústí suchá trasa punkevních jeskyní. Můstky - Horní a Dolní se nacházejí ve výšce 90m a 138m nad dnem Macochy.
Horní část Macochy je porostlá listnatými a jehličnatými stromy a keři, které sestupují až k okraji převislých stěn dolní části propasti.
Dolní část Macochy je křižovatkou několika jeskynních chodeb. Při úpatí kužele vyvěrá z úzké puklinové chodby, nazvané Jalové koryto, řeka Punkva. Míjí Horní jezírko (hloubka asi 13 m) a vtéká do Dolního jezírka nadrženého pod protější stěnou.
Jeskyně Balcarka
balcarka

Jižně od Ostrova u Macochy, při východním okraji vápenců Moravskéha krasu, v jádru malebného skalního hřbetu Balcarova skála, je skryta půvabná krápníková jeskyně Balcarka. Na 700 m dlouhé podzemní trase je návštěvník okouzlen velkým bohatstvím krápníkové výzdoby nevšedních tvarů a pestrých barev.Mimořádná pestrost krápníkové výzdoby, bohaté archeologické a paleontologické nálezy, typicky vyvinuté povrchové tvary, význačné druhy květeny a malebnost krajiny v nejbližším okolí činí z jeskyně Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.

 

www: http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-balcarka/

Město Blansko
blansko Blansko vzniklo jako osada (Staré Blansko) na pravém břehu Svitavy. První písemná zmínka o něm pochází z r. 1141, kdy se jméno Blansko vyskytuje v jedné z listin olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jako součást statků olomouckého biskupství. V r. 1580 bylo Blansko povýšeno na městys a v r. 1905 bylo Blansko dekretem císaře Františka Josefa I. Povýšeno na město. 
Zdejší renesanční zámek stojí na místě původního gotického manského dvora, zmiňovaného v pramenech již ve 14. století. V současné době sídlí v jeho prostorách městské muzeum a pořádají se tu různé kulturní akce. V zámeckém parku a na nově zrekonstruovaném náměstí jsou instalovány litinové sochy z nedaleké slévárny.
 
Město Boskovice
boskovice

Jako město vystupují v písemných pramenech od 2. pol. 15. stol. V těžké době zde vzniká i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě. Od pol.18.stol. jsou Boskovice považovány za město V letech 1819 - 1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff - Pouilly. V roce 1919 došlo ke správnímu spojení Boskovic s židovským městem.

 

www: http://www.boskovice.cz/

Železná huť
zelezna-hut

Byla v provozu v období 1754 – 1877 . Tento památkový areál st. technické rezervace se nachází v Josefském údolí nedaleko Adamova. Dominantu tvoří vysoká dřevouhelná železářská pec. Expozici doplňují 2 menší pece, rampy. Bývalá modelárna zvaná Kameňák a obytná budova s expozicí železářství. Na objektu se každoročně konají tavby v replikách pecí. Huť je jedním ze středisek Evropské cesty železa.

 

www: http://www.starahut.com/

Rozhledna Veselice - Podvrší
rozhledna-veselice

Tato současná moderní telekomunikační věž byla uvedena do provozu v měsíci srpnu roku 2001. Z ochozu je návštěvník rozhledny odměněn pohledem na celé území Moravského krasu a ze vzdálenějších míst například na věže elektrárny Dukovany ve vzdálenosti cca 52 km.

 

www: http://www.rozhledna-veselice.cz/

   

Košík

 x 

Cart empty

Přihlášení

MiPoN na Facebooku